Sinds 2018 is de Bethlehemkerk een groene kerk. Dat betekent dat de Bethlehemkerk zich blijvend inspant voor een groenere en betere wereld.

Namens de Bethlehemkerk heeft de wijkkerkenraad de klimaatpetitie ondertekend welke onderdeel is van een oecumenische klimaatpelgrimstocht door Nederland, onder de titel ‘Gewoon gaan!’. Dit om meer aandacht te vragen voor de bescherming van het klimaat in aanloop naar de 26e Wereld klimaatconferentie in Glasgow in november dit jaar. Deze actie is georganiseerd door Vastenactie en Groene Kerken in samenwerking met plaatselijke kerken. Klik hier voor meer informatie. 

En ook heeft de wijkkerkenraad namens Groene Bethlehemkerk het ‘Klimaatmanifest Hilversum’ ondertekend. Met dit manifest wordt een oproep gedaan aan de lokale politiek door middel van 7 voorbeelden om hun keuzes voor wat betreft duurzaamheid, meer groen en schoon duidelijk te maken aan de Hilversumse samenleving. Zie de link voor informatie

Hartelijke groet, namens de wijkkerkenraad

Annemarie de Groot 
Bonny Rem-Veldstra
Scriba’s