Het overlijden van mijn vader kwam geheel onverwacht. Slechts vier dagen daarvoor had de arts van het revalidatiecentrum nog zijn tevredenheid uitgesproken over de snelheid van zijn herstel. Nu, jaren later, blijven wij hem gedenken. In herinneringen of soms alleen in het noemen van zijn naam. Niet voor niets dichtte Neeltje Maria Min (1944) dat het noemen van je naam je bestaan bevestigt. Bij God en bij mensen. Het is ook je naam die in Gods handpalm gegrift staat. En het is jouw naam waarmee je als eerste bij anderen gekend wordt. Het is dus goed om even stil te staan bij een naam. De naam van mijn vader is Arend.

In de maand november gedenken we op Gedachteniszondag of Eeuwigheidszondag gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden door het noemen van hun namen en steken we voor hen een kaarsje aan. Dit doen we ook voor andere dierbaren die we missen. De schrijfwijzer verwoordt op treffende wijze de betekenis van gedenken als: denken aan en eervol in herinnering brengen. In de dienst brengen we ieder van hen eervol in herinnering en we doen dat dus met licht. Licht dat verwijst naar de Schepper, de God van licht: Licht dat troost geeft en verbindt.

Het is die verbinding die ook de kern vormt van gedenken. Wij verbinden ons met wie ons zijn voorgegaan. En het verlangen om te gedenken is ook een gedeeld verlangen dat geschillen en verschillen overstijgt. Het brengt letterlijk mensen van verschillende tradities samen. Dit jaar wordt dat op bemoedigende wijze zichtbaar doordat meerdere kerken in Hilversum uit de katholieke en de protestantse traditie zich met elkaar verbonden hebben in een herdenkingsinitiatief voor buurtgenoten. Tussen 28 oktober en 21 november bent u voor het herdenken van dierbaren op verschillende plekken welkom om een kaarsje te ontsteken of om mee te doen met een herdenkingsdienst. Afhankelijk van de door u gekozen locatie kunt u een naam laten klinken, een herdenkingssteen leggen, zelf een kaarsje aansteken of met anderen in gesprek gaan. De invulling per deelnemende kerk is te vinden op www.kerkinhilversum.nl en op de website van de Bethlehemkerk.

Het thema is: Licht dat ons (aan)raakt.

Tijdens de coronapandemie is de behoefte aan zingeving en troost versterkt. Velen hebben het verlies van een geliefde of het gemis van een dierbare ervaren.  Het is goed dat we elkaar in een gezamenlijk herdenkingsinitiatief  kunnen vasthouden en bemoedigen.  Wees welkom om op elke locatie aan te sluiten, ook als dit niet in uw eigen wijk is. Laten we in die onderlinge verbondenheid even stilstaan bij een naam.

Namens de voorbereidingscommissie

Hanneke Bekker
Piet Meindertsma
Annette van Vliet

Info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Hieronder het schema met data: Licht dat ons (aan)raakt.

   Datum Tijd  Locatie
   Zaterdag 30 oktober 13-16 uur  Oud-katholieke Parochie St. Vitus
   Zondag 31 oktober  9:30 uur  Allerheiligen viering, Emmaus Paulus Parochie
   Zondag 31 oktober 10 uur  Allerheiligen viering, Oud-katholieke Parochie St. Vitus
       
   Dinsdag 2 november 10-11 uur  Emmaus Paulus Parochie
   Dinsdag 2 november Hele dag  Kerkplein Oud Katholieke Parochie St. Vitus
   Dinsdag 2 november 19 uur  Allerzielenviering in de Emmaus Paulus Parochie, live te volgen via streamer
   Dinsdag 2 november 17-20:30 uur

 Oud-katholieke Parochie St. Vitus, vanaf 19:30 uur live te volgen via streamer

       
   Woensdag 3 november 17-19 uur  Bethlehemkerk
   Donderdag 4 november 10-12 uur  Bethlehemkerk
   Zaterdag 6 november

10-12 uur

10-12 uur

13-16 uur

16-18 uur

 Morgenster

 Regenboog

 Oud-katholieke Parochie St. Vitus

 Bethlehemkerk

   Dinsdag 9 november 10-11 uur  Emmaus Paulus Parochie
   Woensdag 10 november 16:30-18:30 uur  De Kapel
   Donderdag 11 november  10-12 uur  Bethlehemkerk
   Zaterdag 13 november

10-12 uur

10-12 uur

13-16 uur

 Morgenster

 Regenboog

 Oud-katholieke Parochie St. Vitus

       
   Dinsdag 16 november

10-11 uur

17-19 uur

 Emmaus Paulus Parochie

 Bethlehemkerk

   Woensdag 17 november 17-19 uur  Bethlehemkerk
   Donderdag 18 november

10-12 uur

19:00-21 uur

 Bethlehemkerk

 Grote Kerk

   Zaterdag 20 november

10-12 uur

10-12 uur

13-16 uur

 Morgenster

 Regenboog

 Oud-katholieke Parochie St. Vitus

   Zondag 21 november 10 uur

 De Kapel

 Grote Kerk

 Morgenster

 Regenboog

 Bethlehemkerk

Info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.