In Thailand heerst momenteel een schrijnende situatie door corona en de bijbehorende maatregelen. Daarom wordt er in alle Hilversumse (wijk)gemeenten van de PgH een thermometeractie gehouden om steun te kunnen bieden. Vanaf zondag 26 september wordt er drie zondagen op rij gecollecteerd voor corona-noodhulp in Thailand.

Zendelingen Sijmen en Annelies den Hartog wonen in Thailand. Zij zijn geschrokken van hoe de coronamaatregelen de bevolking hard treffen. Mensen mogen hun dorp niet verlaten en zitten daardoor veelal zonder werk en inkomen. Samen met lokale christenen zijn ze daarom een nood-voedselprogramma gestart om degenen die niet rond kunnen komen te helpen.

Hulp bieden kan voor ongeveer 10 euro per week per gezin. Het plan is om in ieder geval twee maanden lang iedere week voedselpakketten uit te delen aan degenen die het moeilijk hebben. Qua menskracht kunnen er vanuit de kerk 50 tot 75 gezinnen ondersteund worden, maar daarvoor zijn de financiën nog niet toereikend. De GZB heeft al € 2.000 toegezegd, maar 75 gezinnen helpen kost in totaal € 6.750. Er is dus nog € 4.750 nodig! 

Uw bijdrage is daarom heel hartelijk welkom tijdens de collecte op 26 september, 3 oktober en 10 oktober. U kunt uw gift ook overmaken aan Diaconie Protestantse gemeente Hilversum inz. Wijkdiaconie Bethlehemkerk IBAN: NL79RABO 0373711794 o.v.v. corona noodhulp Thailand.

Alvast hartelijk bedankt voor uw steun!