Op de eerste zondag na Pasen, 11 april, start het tweede bovenwijkse leesrooster bij het jaarthema ā€˜Scheppingā€™. In gemeenten van de Protestantse gemeente Hilversum is er de komende tijd volop aandacht voor Gods scheppingswerk.

In het eerste leesrooster stonden de de zeven scheppingsdagen centraal, zoals deze voorkomen in het Bijbelboek Genesis. Het motief van de schepping komt op meer plekken en manieren in de Bijbel voor. De komende zondagen worden dan ook een ware ontdekkingstocht.

Predikanten wisselen

Net als bij het eerste leesrooster verschilt de volgorde waarin de verschillende teksten aan de orde komen per kerk. Dat geeft voorgangers weer de gelegenheid met elkaar te ruilen en zo een preek meer te gebruiken. Twee Bijbelteksten vormen hierop een uitzondering. Op de eerste zondag na Pasen staat in de PgH-gemeenten Kolossenzen 1,15-20 centraal. Met Pinksteren is dat de tekst van Romeinen 8,18-25.

Zie voor meer informatie over de scheppingsmotieven het artikel van ds Heleen Weimar in de jongste aflevering van Kerkbrink, klik hier pagina 8.

Zondag  Schepping Voorganger  Preek  Kinderdienst SOK 

11 april

20201006 Dag 01

Kolossenzen 1:12-20

ds. Heleen Weimar  volgt

Alles en iedereen in de hemel en
op de aarde moet zingen voor God

klik hier
 

18 april

20201006 Dag 02

Spreuken 8:12-36

ds. Jurjen Zeilsta volgt  Hoe ging het verder? klik hier

25 april

 

20201006 Dag 03

Openbaringen 21:1-6 en 22:1-5

ds. Willem Nijsse  volgt  Leve de mens! klik hier

2 mei

20201006 Dag 04

Job 38

ds. Heleen Weimar

volgt God en Job praten met elkaar klik hier

9 mei

20201006 Dag 05

Jeremia 4:23-28

Kaj ten Voorde

 volgt Om te bewaren n.v.t.
13 mei Hemelvaart        
16 mei

Jesaja 40:12-31

ds. Jetty Scheurwater  volgt Gebed voor de wereld klik hier

23 mei

Romeinen 8:18-27

ds. Jetty Scheurwater  volgt De heilige Geest bidt voor ons  klik hier

 

De Protestantse gemeente Hilversum (PgH) heeft voor 2020-2021 het jaarthema ā€˜Scheppingā€™ gekozen. Gekoppeld aan dit jaarthema is voor twee perioden een alternatief leesrooster ontwikkeld dat in alle kerken van de PgH zoveel mogelijk wordt gevolgd. De eerste periode (11 oktober tot en met 22 november 2020) ging over de zeven scheppingsdagen. In de tweede periode zullen de scheppingsmotieven centraal staan. Deze periode loopt van 11 april tot en met 23 mei 2021.

[Bovenstaande afbeeldingen met de zeven scheppingsdagen zijn op startzaterdag 12 september 2020 door gemeenteleden geschilderd als onderdeel van de startzaterdag activiteiten, het origineel staat op het liturgisch centrum van de Bethlehemkerk in een diarama opstelling]