De landelijke Protestantse Kerk adviseert momenteel alle gemeenten in het land in het geheel niet meer te zingen in de kerk. Ook het zingen in kleine groepjes zoals wij gewend waren wordt nu met klem ontraden. Wij hebben besloten dit advies vanuit de PKN vanaf heden op te volgen in ieder geval tot en met zondag 7 februari. Ook hebben wij besloten om over te gaan op alleen online vieringen.

Dit betekent dat we geen gemeenteleden in de kerkzaal ontvangen en dat er niet meer met voorzangers gemusiceerd wordt.

De online vieringen worden uitgevoerd met direct betrokkenen zoals de predikant, de dienstdoende ambtsdragers, organist, beamist en technici.

Wat betreft de muziek wordt gezocht naar alternatieve mogelijkheden. En die zijn er gelukkig in de digitale wereld. Naast het orgel is ook andere muziek te vinden en geluidsdragers maken veel mogelijk. We hebben er alle vertrouwen in dat het dankzij de inzet en creativiteit van de muzikaal betrokkenen helemaal goed komt ook al wordt het anders dan we gewend zijn.

Medewerkers aan een viering dienen zich nog steeds op te geven via Eventix voor een viering. Dit wordt nogmaals benadrukt.

We beseffen dat dit een verdrietige ontwikkeling is. Het is een stap terug. Echter veiligheid gaat voor alles en het grillige verloop van het virus en de veel grotere kans op besmetting door varianten maken dat deze stap noodzakelijk is.

We houden moed en vragen Gods nabijheid in de nieuwe situatie.

Bonny Rem-Veldstra

Scriba