Inmiddels alweer twee en een half jaar geleden ben ik bevestigd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester. Hoewel ik met veel plezier heb meegedraaid en mijn taken uitgevoerd, merk ik dat het kerkrentmeesterschap mij best veel energie kost.

Naast het ambt van ouderling-kerkrentmeester geef ik onder andere leiding aan de catechese en het Stercafé. Bij de catechese leren we de jongeren wat kerkzijn betekent, denken we na over actuele onderwerpen waar jongeren mee te maken krijgen. Welke keuzes maak je? Minstens zo belangrijk als inhoudelijk bezig zijn, is de jongeren hun verhaal laten doen. Echt gehoord worden. Jongeren kunnen zo hun ei kwijt, maar leren elkaar ook heel goed kennen. Tijdens het Stercafé doen we leuke dingen… oké nóg leukere dingen dan bij de catechese. We doen dan spelletjes, quizzen, we bakken kruidnoten of kijken samen naar Wie is de mol? Samen met Piet en Karin zetten we iedere maand een leuk programma neer voor onze tieners. Het afgelopen halfjaar hebben we ook de bovenwijkse catechese mogen organiseren.

Onlangs werd in de JJW (commissie Jeugd en JongerenWerk) opgemerkt dat de Bethlehemkerk al een flinke tijd geen jeugdouderling heeft. Annette van Vliet is jeugddiaken en werkt keihard om het jeugdwerk te coördineren en onder de aandacht te brengen. Coördineren, ondersteunen waar nodig en ook meedraaien. Annette, veel dank daarvoor!

Al langere tijd denk ik erover na om een overstap te maken. Omdat ik merk dat het kerkrentmeesterschap mij veel energie kost, maar meer nog omdat ik al meedraai als leiding van de tieners en mij in de kerkenraad ook af en toe al bemoei met het jeugdwerk. Daarom heb ik besloten om het ambt van jeugdouderling op mij te nemen.

Concreet betekent dit dat ik afgelopen woensdag 13 januari afscheid heb genomen als kerkrentmeester. Omdat ik al ben bevestigd tot ambtsdrager, hoef ik niet meer speciaal bevestigd te worden. Op 24 januari zal in de kerkdienst stilgestaan worden bij mijn overstap.

 

Corné van Zandwijk, Hilversum 13 januari 2021