Ons gemeentelid Erik Naafs wordt op zondag 24 januari bevestigd als ouderling-kerkrentmeester met bepaalde taak. Deze taak houdt het volgende in:

Dhr. Naafs zal, als hij wordt verkozen door de gemeenten van de ring Hilversum als hun afgevaardigde, zonder last of ruggenspraak lid worden van de classicale vergadering.
Naast Erik zijn er nog drie andere personen vanuit andere gemeenten die de ring Hilversum vertegenwoordigen in de classis Noord-Holland.

De classis in nieuwe stijl is weliswaar meer op afstand dan vroeger, maar speelt een belangrijke rol op het moment dat er predikantenvacatures zijn. Ook speelt de classis een duidelijke rol als het gaat om de consideraties m.b.t. kerkorde en het beleid van de Protestantse kerk. Als de synode de gemeenten raadpleegt over wijzigingen in de kerkorde sturen de gemeenten hun instemming en/of aanbevelingen naar de classicale vergadering die vervolgens die opmerkingen van de lokale gemeenten bespreekt en de verzamelde beschouwing naar de synode stuurt om tenslotte aldaar de definitieve besluitvorming mogelijk te maken.

Afgevaardigden vanuit de regionale ringen spelen daarom in hun positie tussen synode en gemeenten een belangrijke rol bij de verbinding tussen die gemeenten en de landelijke kerk, of te wel een belangrijke rol bij de verbinding tussen de twee perspectieven; nl tussen het vanaf de grond beschouwen door de regionale gemeenten en de meer alles-overziende beschouwing vanuit de landelijke kerk.

We zijn nu in afwachting van het definitieve bericht over de instemming dat Erik Naafs door de gemeenten van de ring Hilversum wordt afgevaardigd in de classis Noord-Holland.


Jetty Scheurwater
Bonny Rem-Veldstra