Negentien lezers zijn op Eerste Advent (29 november) begonnen met het lezen van de Bijbel in één jaar tijd. Gezamenlijk volgen ze een leesrooster, houden elkaar periodiek op de hoogte van de voortgang en zien elkaar in een maandelijkse bijeenkomst. Van die bijeenkomsten zijn er inmiddels twee geweest, de start in de Bethlehemkerk en éénmaal digitaal in verband met de huidige lockdown. Voor nu is een korte update geschreven waar de groep staat en wat de eerste ervaringen zijn. Op een later moment zullen ook persoonlijke verhalen van de lezers gedeeld worden.

Het is niet gemakkelijk zo blijkt uit de eerste ervaringen. Zeker met de feestdagen is het niet iedereen gelukt om het dagelijks lezen bij te houden. Maar ook los van de drukke dagen rond Kerst en de jaarwisseling is het een lastige opgave. Desalniettemin is het enthousiasme er nog steeds. Enkele deelnemers hebben ‘truckjes’ gevonden om het lezen vol te houden. Het hardop voor jezelf lezen is daarbij een veel gebruikte (en gedeelde) tip.

Het rooster is intensief maar verschaft structuur. In het Oude Testament zijn Genesis en Job (ja, er is een andere volgorde van de Canon gekozen) inmiddels uitgelezen en is een start gemaakt met Exodus. In het Nieuwe Testament nadert het einde van Mattheüs. Door het gezamenlijk lezen van het Oude en Nieuwe Testament op één dag wordt de taaiheid van de tekst een beetje gebroken. Het verschaft ook soms een inzicht in de verbanden. De beide Testamenten staan niet op zichzelf maar verwijzen vrijwel continu naar elkaar. Het derde deel van de dagelijkse lezing is een (stuk uit een) Psalm of Spreuken.

Negentien mensen uit vier verschillende kerken hebben elkaar gevonden in een gedeeld doel: op 28 november van dit jaar de gehele Bijbel gelezen hebben. Maar eigenlijk is een ander en misschien wel veel belangrijker doel al gehaald… In korte tijd is een gemeenschap ontstaan van enthousiaste Bijbellezers die elkaar bemoedigen en sterken. Ondanks de lockdown en het beperken van sociale contacten is die nieuwe verbinding maken toch maar mooi gelukt.

Wilt u voor een korte of langere periode meelezen en deelnemen in deze groep? Bijvoorbeeld specifiek met één of meerdere Bijbelboeken of een bepaalde tijd. Dat kan! Meldt u aan bij Gerard Ekelmans en bekijk samen wat de wensen en mogelijkheden zijn.

De maandelijkse bijeenkomsten zijn op de laatste zondag van de maand. Steeds wordt gekeken of deze fysiek of digitaal plaatsvinden.