We vinden het lastig dat we in deze tijd niet iedereen van harte uit kunnen nodigen om in de kerk aan een viering deel te nemen. Zeker nu de kerstvieringen eraan komen, waarbij samen komen en samen vieren toch heel belangrijke elementen zijn. We zien ons vanwege de ontwikkelingen rond Covid toch genoodzaakt terughoudender te worden dan we al waren.

In de periode van lockdown adviseren wij u dringend gebruik te maken van de mogelijkheid om online onze diensten te volgen. Daarmee voldoet u aan de oproep van de overheid om zoveel mogelijk thuis te blijven om het risico van verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.

We sluiten onze kerk niet. We willen dat de kerkgang mogelijk blijft. We denken dan aan gemeenteleden die alleen zijn, aan online diensten te weinig beleven of voor wie digitaal meedoen lastig is. Op kerstochtend denken we vooral aan gezinnen met jonge kinderen. Gemeenteleden kunnen zich blijven opgeven via Eventix om de diensten bij te wonen. Het maximumaantal bezoekers blijft dertig. Dit is vanaf heden inclusief kinderen en tieners die de kerk bezoeken. Dit geldt voor alle erediensten in ieder geval t/m 18 januari 2021 dus ook de kerstavond en kerstmorgendienst.

Op kerstavond gaat alleen de dienst van 19.30 uur door. De tweede dienst laten we vervallen. U kunt deze dienst live volgen of op het door u gewenste tijdstip terugkijken.

Uiteraard gaan we ervan uit dat iedereen die de kerk bezoekt zich strikt houdt aan de richtlijnen van de rijksoverheid en het gebruiksplan van onze kerk.

Wij hadden u heel graag een andere boodschap willen geven, maar vinden dat we als kerk naast onze pastorale en diaconale taken ook de verplichting hebben bij te dragen aan de bestrijding van het virus. We richten ons op wat wel kan en gaan samen op een plezierige en inspirerende manier de geboorte van Jezus en andere diensten digitaal vieren. We hebben al ervaren dat we dit heel goed kunnen. We wensen u gezegende kerstdagen en besluiten met de woorden van de PKN: Houd moed heb lief.

Namens de kerkenraad
Paul-Dirk van Buuren