Zondagmorgen hoop ik in de Bethlehemkerk te preken over ‘De Derde Dag’. God zorgt voor het meest vanzelfsprekende: grond onder onze voeten. Met elkaar leren we ons verwonderen over ‘laat het droge zichtbaar worden’. Mij heeft het geholpen om in Youtube de woorden ‘geboorte nieuw eiland’ te typen en te kijken naar het filmpje. Water fascineert. Water kan ook dreigen. Maar God houdt woord, want Hij stelt de grenzen van het water vast. De dag drie is een bijzondere dag, omdat we tweemaal horen: ‘God zag dat het goed was’.

Ik zie uit naar een mooie dienst in de kerk en voor u en jullie thuis.

ds. Wim Moehn