Op Open Monumentendag, zaterdag 12 september 2020 is de Bethlehemkerk van 10.00 – 14.00 uur geopend. De Bethlehemkerk biedt een mooi programma: Marco Goud zal ’s morgens het orgel bespelen en ‘s middags zullen Dianne Heijstee en Marlene Erdmann muzikale bijdragen leveren. Er worden rondleidingen door de kerkrentmeesters verzorgd, die uitleg zullen geven over de geschiedenis en de symboliek in het kerkgebouw. De toegang is vrij.

In 1987 werd in navolging van Frankrijk de Open Monumentendag in Nederland geïntroduceerd. Monumenten werden gratis voor het publiek opengesteld, om zo de publieke belangstelling voor monumenten en het draagvlak voor monumentenzorg te vergroten. Met inmiddels bijna een miljoen bezoekers is Open Monumentendag uitgegroeid tot een van de grootste culturele evenementen in Nederland en is hét instrument geworden om de bevolking op grote schaal in contact te brengen met ons monumentale erfgoed.

Open Monumentendag verbindt mensen met monumenten en laat zien dat de verhalen en schoonheid van monumenten een verrijking voor onze leefomgeving en voor onszelf zijn.

Met de openstelling en deelname van de Bethlehemkerk aan deze dag, leveren we graag onze bijdrage hieraan.

Klik hier voor de Open Monumenten website van Dudok Hilversum met een overzicht van het totale programma.