Zondag 10 mei 2020 – Exodus 19

Mozes klimt de berg Sinai op. Als hij weer beneden komt, vertelt hij wat God gezegd heeft. ‘Als jullie naar Mijn stem luisteren, zullen jullie Mijn volk zijn.’ Dat willen de mensen wel! De berg beeft en schudt. Het is mooi en spannend tegelijk. Wat zal God tegen hen zeggen?