Nu we zondag niet fysiek in de kerk bij elkaar komen, kan de diaconie niet collecteren voor de doelen van deze zondag. Om ook nu de goede doelen te blijven steunen met uw gift, kunt u overwegen om uw bijdrage over te maken.

Hieronder vindt u meer informatie over de collectes en de rekeningnummers waar u uw bijdrage naar over kunt maken.

1e collecte: diaconie
Een collecte voor de diaconie? Wat doen zij met dat geld?
De diaconie besteedt het geld van de collecte aan verschillende doelen: Diaconale projecten wereldwijd maar ook in Nederland.
Lokale diaconale doelen in Hilversum zoals Schuldpulpmaatje, inloophuis de Wording, stichting Present en aandacht helpt.
Ondersteuning bij individuele hulpvragen van mensen die dat om uiteenlopende redenen tijdelijk nodig hebben.
Steun en afdracht aan de diaconale doelen van de landelijke kerk.
Ontwikkelen van nieuwe diaconale initiatieven.
U kunt uw bijdrage overmaken op: IBAN: NL79RABO 0373711794 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum o.v.v. diaconie.

 

2e collecte: PgH
Deze collecte is bestemd voor de Protestantse Gemeente Hilversum. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL42 RABO 0373 7224 51 t.n.v. Protestantse gemeente te Hilversum

3e collecte: Precious Stones in Myanmar.
Precious Stones is een jonge, christelijke organisatie voor vrouwen- en jeugdwerk in Yangon, de hoofdstad van Myanmar.
Precious Stones werkt met kleinschalige projecten voor niet geziene vrouwen en jongeren. De organisatie helpt vrouwen om via zelfhulpgroepen weerbaarder te worden en aan een inkomen te werken. Jongeren leren voor zichzelf opkomen, hun talenten te ontdekken en denken na over thema´s zoals sexualiteit en drugs. Precious Stones wil zich ontplooien tot een sterke lokale organisatie die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van vrouwen en jongeren in Myanmar.
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL79RABO 0373711794 o.v.v. Precious Stones.