Nu we zondag niet fysiek in de kerk bij elkaar komen, kan de diaconie niet collecteren voor de doelen van deze zondag. Om ook nu de goede doelen te blijven steunen met uw gift, kunt u overwegen om uw bijdrage over te maken.

Hieronder vindt u meer informatie over de collectes en de rekeningnummers waar u uw bijdrage naar over kunt maken.

1e collecte: Noodhulp en werken aan vrede in Nigeria
Ieder jaar op 4 en 5 mei herdenken we onze doden en vieren we onze vrijheid. Naarmate de Tweede Wereldoorlog langer geleden is, wordt het steeds lastiger te beseffen hoe waardevol vrijheid is en wat oorlog en geweld met mensen kan doen. We weten het uit verhalen van anderen.

In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen in hun eigen land op de vlucht voor het geweld van Boko Haram. Velen zijn getraumatiseerd door het geweld. De kerken in Nigeria bieden zowel volwassenen als kinderen trainingen om hen te helpen over hun trauma’s te praten. Joseph heeft er baat bij. Hij zegt: “Ik leer vrijkomen van mijn pijn en wraak. Soms kan ik weer even gelukkig zijn.”

Dankzij uw bijdrage aan deze collecte van Kerk in Actie krijgen meer mensen in Nigeria de kans hun trauma’s te verwerken. We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

U kunt uw bijdrage overmaken op: IBAN: NL79RABO 0373711794 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum o.v.v. Noodhulp Nigeria

Meer informatie op: https://www.kerkinactie.nl/projecten/dialoog-tussen-christenen-en-moslims

Of bekijk de collectefilm op: https://vimeo.com/336360331

2e collecte: PgH
Deze collecte is bestemd voor de Protestantse Gemeente Hilversum. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL42 RABO 0373 7224 51 t.n.v. Protestantse gemeente te Hilversum

3e collecte: Pastorale arbeid
Deze collecte is bestemd pastorale arbeid. U kunt uw bijdrage overmaken op: IBAN: NL45 RABO 0373722494 t.n.v. Protestantse gemeente Hilversum inz. PWG Bethlehemkerk o.v.v. Pastorale Arbeid