Op zondag 19 april ging dominee Marjan Los voor in de viering in de Bethlehemkerk. Na afloop mochten we dominee Los via de email een aantal vragen voorleggen en dit interview optekenen:

Wie is dominee Marjan Los?
Op 19 oktober 2019 heb ik gevierd dat ik 30 jaar predikant. Ik ben op 24 september 1989 begonnen in Biezelinge-Eversdijk, daarna heb ik van 1993 - 2007 in Mijdrecht gestaan en mijn derde gemeente is Baarn.
Meer persoonlijk: ik ben gehuwd met Diederik van der Burg, ik heb twee kinderen: Aster en Florian. En ik heb drie kleinkinderen: Mette, Tirza en Tomas, waar ik in niet-Coronatijden wel eens op mag passen. In mijn vrije tijd reis ik graag; en tussendoor vind ik het leuk om te lezen, te breien en te gamen.

Tijdens kindermoment noemde u dat u samen met ds Jetty Scheurwater heeft gestudeerd. Kunt u daar iets meer over vertellen?
En eh... de prijsvraag, wat was het goede antwoord?
Vanuit mijn Gereformeerde Bondsachtergrond was het min of meer vanzelfsprekend dat ik theologie in Utrecht ging studeren, dat was indertijd het bolwerk van de Gereformeerde Bond. Inmiddels ben ik in theologisch opzicht een heel eind van de GB verwijderd. Jetty in ik zijn in hetzelfde jaar begonnen en kwamen elkaar regelmatig tegen, maar we zaten niet dezelfde studieverenigingen. Na de studie hebben we geen contact gehouden. Overigen studeerden mijn zus en mijn zwager in die tijd ook in Utrecht, ze zijn beiden ook predikant. Eén van hun dochters is eveneens predikant. Mijn dochter heeft ook in Utrecht theologie gestudeerd. En dan heb ik nog een zwager die predikant is binnen de Christelijk Gereformeerde kerk... we hebben een relatief hoog aantal dominees in de familie.
Wat de prijsvraag betreft: het antwoord zal inmiddels duidelijk zijn. Wist u dat Aster haar vader ook predikant is?

Afgelopen zondag ging u voor in een lege kerk. Dat lijkt mij een enorme uitdaging.
Het is inderdaad een vreemde gewaarwording voor te gaan in een lege kerk; je mist het directe contact met en de directe reactie van de gemeente. Verder heb ik er niet zoveel moeite mee; ik richt me op de camera en concentreer me er op dat 'daarachter' de mensen zitten die kijken en luisteren. Speciale voorbereidingen vraagt het verder niet. Wat afgelopen zondag zeker hielp was dat er toch een paar mensen aanwezig waren die actief meededen.

Als predikant wordt u deze periode vast veel geconfronteerd met mensen die levensvragen hebben, juist nu iedereen (eenzaam) thuis moet blijven. Wat zijn de 3 meest gestelde vragen en welk antwoord geeft u hierop?
Ik kan niet zeggen dat ik meer geconfronteerd wordt met levensvragen dan anders. En antwoorden geven - ik help mensen liever hun eigen antwoorden te vinden. Uiteraard zijn er mn oudere mensen die eenzaam zijn omdat ze geen bezoek mogen ontvangen; aan de andere kant zijn er ook die nu extra aandacht krijgen in de vorm van post en telefoontjes. Heel schrijnend is het dat in het geval dat als er iemand sterft aan corona, de naaste familie er niet bij kan zijn.

Wat is het eerste wat u gaat doen, als we weer terug bij 'normaal' zijn? Danwel waar verheugt u zich op?
Op bezoek gaan bij familie en anderen en daarna lekker met vakantie.

Dank voor dit gesprek, hoop u snel weer in de Bethlehemkerk terug te zien.