In de wijkkerkenraad via video-verbinding op 20 april j.l. hebben we de blijdschap over de online diensten in de Stille Week met elkaar gedeeld. De zorgvuldigheid en betrokkenheid waarmee we,  in kleine kring, de diensten hebben kunnen vormgeven en daardoor het pad van Jezus met elkaar hebben kunnen volgen stemmen dankbaar.
De overzichten over de views geven aan dat de vieringen goed zijn bekeken.

Daarnaast is er zorg uitgesproken over hoe het zich verder zal gaan ontwikkelen rondom de corona en het gemis van de gemeente zoals we gewend waren om bij elkaar te komen wordt gevoeld.


De samenwerking PgH breed is zichtbaar in het gezamenlijk leesrooster rondom de radicale woorden van Jezus. De vieringen worden vanaf 7 juni gehouden en de wijkkerken zonder beeldverbinding kunnen aansluiten bij de kerken waar wel beeldverbinding mogelijk is.

De zomervieringen met de Diependaalse Kerk worden gehouden in de Bethlehemkerk vanwege de beeldverbinding voor de gemeentes.

Ook de mogelijke versoepeling van de regels rondom corona over afzienbare tijd is benoemd in de kerkenraad want hoe gaan we dan met elkaar de vieringen organiseren? Dit is nu nog niet aan de orde maar wel een punt van aandacht de komende tijd.

De leden van de wijkkerkenraad hebben onlangs contacten gelegd met onze vrijwilligers via de belboom. En uit de evaluatie blijkt dat we met elkaar in staat zijn om heel goed de lijntjes onderling te onderhouden. Er wordt gebeld, gemaild, een kaartje of bloemetje gestuurd. Maar ook hebben we meer eenzaamheid en angst bemerkt, zorg om ouders/anderen. Het is goed om dit te delen met elkaar.

Maandag 27 april is het Koningsdag en het is bijna Bevrijdingsdag, 75 jaar na dato. Vanuit de Oranjebond, via de gemeente Hilversum en via de Raad van Kerken is de oproep gekomen om tussen 9.45 en 10.00 uur de klokken te laten luiden in Hilversum als teken van verbinding, verdriet en vreugde.
Om hiermee van harte in te stemmen!

Bonny Rem-Veldstra
Scriba