Op initiatief van de oud-katholieke Paradijskerk in Rotterdam startte op woensdag 18 maart de actie ‘Klokken van troost en hoop’, die door de Raad van Kerken werd overgenomen. Drie woensdagen (18 maart, 25 maart en 1 april) klonken ook de klokken van de Bethlehemkerk. Deze actie vond veel weerklank en kreeg de nodige aandacht in de media.

Op verzoek van vele deelnemende parochies en gemeentes door het hele land is besloten deze actie te verlengen tot het moment dat de overheid aangeeft dat (kerkelijke) bijeenkomsten weer mogelijk zijn. De klokken van troost en hoop verbinden mensen over de grenzen van sociaal isolement heen en roepen op om te bidden voor allen die ziek of in rouw zijn en voor hen die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

De klokken van de Bethlehemkerk luiden op de woensdagavonden tussen 19.00 uur en 19.15 uur. Meer over de actie is te lezen op www.klokkenvanhoop.nl

Kerkenraad Bethlehemkerk, 20 april 2020 Hilversum