Beste Gemeenteleden,

de duisternis van het kruis en toch al het licht van de opstanding. Dit is wat velen van ons tegenwoordig meemaken.  De Heer is opgestaan !

Maar - hoe was het op de derde dag na de dood van Jezus?

Vanwege deze derde dag vieren we elke zondag een kerkdienst, het is vanwege deze derde dag al lange tijd een vrije dag. Maar hoe was het toen?

Kortom: het was belabberd, heel stil en vol angst.

We kunnen ons het niet vaak genoeg herinneren wie van de discipelen zich op dat moment onder het kruis ophielt: het waren vooral vrouwen. (Alleen de apostel Johannes wordt in een van de evangeliĆ«n genoemd.) Het waren vooral vrouwen. (MatteĆ¼s 27:56)

Daar zie ik ook een parallel met onze situatie: wie zit er achter de kassa's?, wie werkt er in het verpleeghuis?, wie werkt er als verpleegkundige in het ziekenhuis? Wie zorgt er thuis voor familieleden?    Ja - overal ook mannen (Johannes was ook een man onder het kruis) - maar ook zonder de Corona-crisis kwam ik langzaam tot de conclusie: het zijn de vrouwen die ons sociale leven bij elkaar houden. Dank aan al deze vrouwen en mannen!

Beste politieagenten en paramedici, artsen en brandweerlieden, THW-vrijwilligers en -medewerkers in besturen of in dierenasiels  en - wees eerlijk: zouden we echt zonder vrouwen kunnen leven? Nee! - We konden alleen maar delen doen!

Hoe komt het dat vrouwen zo vaak meer moed en kracht hebben dan mannen?

Zoals gezegd: Uitzonderingen bevestigen de regel, maar misschien kunnen we er iets van leren.

Hoeveel geld krijgen mensen die voor ons geld zorgen - en hoeveel geld krijgen

diegenen - die voor onze kinderen, de ouderen en de zieken zorgen?

Een goddeloze en verschrikkelijke onbalans!

Maar terug naar Pasen.

Pasen was toen - niet zozeer anders dan nu - vooral irritant.

Er gebeurden daar dingen die moeilijk te geloven waren.

Velen hadden het geloof in hun Heer verloren. Maria denkt dat ze met de tuinman praat. De EmmaĆ¼sgangers herkenden hem niet en vroegen zich pas later af: "Brandden onze harten niet?".

De daadwerkelijke verlossing van deze "verstarring van de angst" gebeurde pas op de dag van Pinksteren.

En ook ik hoop - dat we het Pinksterfeest weer samen kunnen vieren.

Ik hoop en bid ook voor een verlossing van deze "verstarring van de angst"!

Daar zijn op dit moment prachtige tekenen van. Overal ontspruit creativiteit, verbeelding en goede ideeƫn ontspruiten als lentebloemen ons leven binnen.

Moge God geven dat enige daarvan  behouden zullen blijven. Bijvoorbeeld de oecumenische diensten op rrb tv. Voor mensen in ziekenhuizen of bejaardentehuizen zijn ze een zegen.

Pasen is het feest van het leven. Ik ben ervan overtuigd dat we ook weer een feest van het leven kunnen vieren. Wat is er de afgelopen 2000 jaar niet gebeurd. Hoeveel leed, hoeveel oorlogen, hoeveel ziekten en epidemieƫn! Onze God wil ons door het leven leiden, maar ook door het sterven en de dood. En - als we onze naaste liefhebben en beschermen - zullen we ook in staat zijn om het leven weer onbezorgd vieren. We zijn ons er niet altijd zo van bewust dat we dit zondag aan zondag daadwerkelijk vieren - de herinnering van de opstanding van de Heer.

Een heel kort gebed:

Heer alstublieft, leer ons vertrouwen op U en help ons tot een liefdevolle, bezorgde discipel voor onze naaste te zijn. Geef ons de fantasie, Heer, om dit te doen zonder direct contact.  Wees met alle zieken en stervenden en met degenen die hen helpen. Heer - we vragen om geduld en moed - en nederigheid.  Amen

God wil en zal ons daarheen leiden!

Naast het aanbod op radio en televisie kunnen ze op Goede Vrijdag op het tijdstip van overlijden (15.00 uur) luisteren naar een muziekuitzending van de Kreuzkirche in Spremberg.

Organist Reinhold zal het samen met de predikant van de ā€œLandeskirchliche Gemeinschaftā€ en de dominee van de Drebkauer- en Auferstehungsgemeente  uitvoeren.

Ook Pasen en de daaropvolgende zondagen kunt u een uitzending vanuit Spremberg bekijken.

1e manier: Middels Internet - zoekterm: LKG Spremberg - klik dan op Livestream.

2e manier: Middels de telefoon - onder het nummer 0345483417867 kunt u de uitzending volgen. Luister ook mee. U kunt uw telefoon waarschijnlijk ook op "luisteren" zetten.

 Nog nooit in mijn leven zijn onze hoopvolle zegeningen zo belangrijk voor me geworden:

De Heer zegene u en behoede u, de Heer doet zijn aangezicht over u lichten, de Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Met Pasen opende God zijn armen wijd, wijd voor ons. Laten we ons omhelzen!

 Met oprechte zegeningen - uw dominee  Wolfgang Selchow

[download hier de orginele Duitstalige brief]