Zondag 5 april: Overgave - Vader, in uw handen leg ik mijn Geest

In de kruiskast staat een fotostandaard met een foto van handen die samen een kruis vormen. In de kinderdienst zou met een Polaroid camera foto’s gemaakt van twee kinderhandjes die een hartje vormen.

Zelf aan de slag? Klik hier om de handleiding te downloaden, alles is stap voor stap uitgelegd, met telkens een foto en tekst.