De Raad van Kerken in Nederland roept kerken op om woensdagavond 1 april van 19 tot 19.15 uur de klokken voor de derde keer te luiden als teken van troost en hoop. De oproep is om dat ook de twee daaropvolgende woensdagen te doen [18 maart was de eerste avond, woensdag 25 maart de tweede avond]. 

Voorafgaande aan het landelijk klokkenluiden is er een besloten gebedssamenkomst in de Grote Kerk, georganiseerd door de gebedskring. Deze samenkomst vindt plaats van 18.30 tot 19.00 uur en wordt uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Lees meer ...

De Bethlehemkerk doet sowieso mee aan de actie om de klokken te luiden, al blijft de kerk op dat tijdstip wel gesloten voor publiek. 

„Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven.  Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19 tot 19.15 uur de kerkklokken te luiden”, luidt de oproep van de Raad van Kerken. 

Steun

De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen, stelt de Raad van kerken.

Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun. „Voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

+++++++++++++++++++++++

Woensdag 25 maart: Online samenkomst rond wereldwijde 'Onze Vader' vader bidden [klik hier]

Woensdag 25 maart: Scriba ds Rene de Reuver ondersteunt oproep van de Paus [klik hier]