Dag van Nationaal Gebed

Op woensdag 18 maart organiseren MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland, de Evangelische Omroep, Groot Nieuws Radio en de ChristenUnie een Dag van Nationaal Gebed. Dit in verband met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Met deze dag willen de organisaties mensen de kans geven om in gebed hun zorgen en ongerustheid neer te leggen bij God en zegen te vragen voor het werk van ieder die in deze onzekere tijden zorgdraagt voor anderen.

Een boodschap van rust en vertrouwen

Nederland is, net als grote delen van de wereld, getroffen door het coronavirus. De situatie wordt met de dag ernstiger en de maatregelen treffen steeds meer mensen direct. Mark de Boer, woordvoerder namens de initiatiefnemers: “Het leed en de onzekerheid die deze situatie met zich meebrengt, is voor iedereen voelbaar.

Als christenen geloven we dat we ons daar niet door hoeven te laten leiden.

We vertrouwen dat God ook in deze situatie de Heer is. Want ‘God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing’ (2 Timoteüs 1, vers 7). Daarom gaat het op deze gebedsdag ook om het delen van hoop. Net als de corona bij een zonsverduistering is het licht nooit volledig weg. Juist in donkere tijden kunnen we als christenen die hoop laten zien aan de mensen om ons heen. Allereerst door onze opstelling. Maar ook door praktisch om te zien naar de mensen om ons heen.”

Livestream

De organisatoren willen dat zoveel mogelijk mensen in het land meedoen aan deze Dag van Nationaal Gebed. Niet door middel van een bijeenkomst in een kerkgebouw maar via internet en social media. De Dag van Nationaal Gebed zal vanaf 9.00 uur te volgen zijn via een livestream op de website nationaalgebed.nl.

Programma

Het programma zal zijn opgebouwd naar het voorbeeld van het getijdengebed, dat van oudsher fungeert als antwoord op de vraag van Jezus Christus aan zijn leerlingen om ‘zonder ophouden te bidden’. Op drie momenten (om 9.00 uur, 12.00 uur en 15.00 uur) vindt een inleiding plaats door een voorganger.

Klokken van hoop

De Raad van Kerken in Nederland roept kerken op om woensdagavond van 19 tot 19.15 uur de klokken te luiden als teken van troost en hoop. De oproep is om dat ook de twee daaropvolgende woensdagen te doen. 

Wij hopen dat deze gebedsdag u rust en vertrouwen geeft en dat u dit ook mag uitstralen in uw omgeving.

Jan-Willem Meinsma, voorzitter Raad van Kerken Hilversum.