Samen met de andere kerken van de Protestantse Gemeente Hilversum staan we deze veertigdagentijd stil bij de zeven kruiswoorden van Jezus.

Hij die sprak ‘Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft’ (Johannes 7,38), zegt aan het kruis: ‘Mij dorst’ (Johannes 19,28). Dit is zoveel meer dan het verlangen naar aards water. Jezus verlangt naar hemelse gerechtigheid. Het visioen van de Schriften gaat in vervulling. Op deze Palmzondag staan wij stil bij de spanning waarin de Vredevorst staat die bij ons intocht houdt. Het thema is: ‘Mij dorst’.

Schriftlezingen: Psalm 91, 1-15a; Romeinen 5, 12-21 en Johannes 19, 28-30.

 

20200227 40dagen1