Samen met de andere kerken van de Protestantse Gemeente Hilversum staan we deze veertigdagentijd stil bij de zeven kruiswoorden van Jezus.

Op zondag 29 maart gaat een oude bekende van onze wijkgemeente voor, pastor Wim Vlooswijk. In zijn dienst staat het kruiswoord ‘Verlaten’ centraal. We lezen Matteüs 27,46.

Dit is de vijfde zondag in de 40dagentijd, klik hier voor de liturgie van 29 maart.

Pastor Wim Vlooswijk, was sinds 1993 verbonden aan de R.K. Parochie Emmaus-Paulus in Hilversum-Zuid/Loosdrecht, en heeft eind april 2017afscheid genomen van zijn parochie. Hij bereikte de pensioengerechtigde leeftijd. Pastor Vlooswijk is niet alleen in katholieke, maar ook in protestantse kringen een bekende pastor in Hilversum-Zuid, vanwege de regelmatige oecumenische vieringen van de Emmaus-parochie samen met onze  Bethlehemkerk gemeente.

20200302 vlooswijk 03

20200302 vlooswijk 02

20200302 vlooswijk 01