Samen met de andere kerken van de Protestantse Gemeente Hilversum staan we deze veertigdagentijd stil bij de zeven kruiswoorden van Jezus.

Op deze 1e zondag lezen we hoe Jezus aan het kruis Johannes en Maria aan elkaar verbindt als moeder en zoon. In de dienst focussen we ons op Maria. We lezen, zingen en luisteren naar liederen over deze bijzondere vrouw en over haar rol in Jezus’ leven.

In het Johannesevangelie spreekt Jezus haar aan met ‘vrouw’. Wie was zij voor hem? Ons projectkoor zingt in deze dienst twee bijzondere en mooie liederen over Maria.

Lezing: Johannes 19: 26-27 

 

20200227 40dagen1

20200227 40dagen2

20200227 40dagen3