Samen met de andere kerken van de Protestantse Gemeente Hilversum staan we deze veertigdagentijd stil bij de zeven kruiswoorden van Jezus.

Op deze 2e zondag lezen we hoe Jezus aan het kruis zegt: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ Dit is volgens Lucas het eerste wat hij zegt als hij gekruisigd wordt (Lucas 23:34a). Over dit woord gaan we verder nadenken, en dat doen we ook door er deze teksten naast te leggen: psalm 65 en Matteus 9: 1-8. Eén van de liederen die we zullen zingen is lied 560: ‘Hij ging de weg zo eenzaam’. Dat is het enige lied uit het Liedboek waarin het kruiswoord van deze zondag terugkomt.

 

20200227 40dagen1