Bericht vanuit de kerkenraadvergadering van maandag 24 februari 2020.

*Jelle Wesselius en Daan Janson leggen de belofte van geheimhouding af i.v.m. hun taak als diaken. Jelle is voornemens zich t.z.t. te willen laten bevestigen als diaken en voor Daan is het een verkennende fase. We zijn blij met de betrokkenheid en inzet van deze twee gemeenteleden.

* Sleutelwoorden zijn die woorden die ons moeten gaan helpen bij het maken van keuzes in wat we doen. We willen immers onze focus blijven houden op alles wat de kerk en de gemeente ten goede komt.

We hebben het over woorden zoals: vertellen, veranderen, verbinden, verdelen, bezinnen, bezielen etc.

We proeven ze en kauwen erop, om te ontdekken of ze in de smaak vallen.

We houden u op de hoogte.

*De leden van de taakgroep Consistorie zijn te gast geweest bij de wijkkerkenraad. Deze taakgroep bestaande uit de predikanten, sectiehoofden en pastorale ouderlingen en een coördinator bezoekwerk houden een aantal keren per jaar een pastoraal overleg: het consistorie genaamd. Vanuit dit overleg wordt de wijkkerkenraad op de hoogte gebracht over het intensieve bezoekwerk in de diverse wijken. Voor sommigen loopt het enige contact met de kerk via de pastorale ouderling. Menskracht is altijd nodig. ‘Het is mooi om te doen’.

*15 maart a.s. is een Ionaviering gepland en 22 maart vindt de laatste ontmoetingsmiddag plaats. Van harte welkom!

Namens de wijkkerkenraad

Bonny Rem-Veldstra