De leden van de wijkkerkenraad zijn blij u te kunnen melden dat Theo van Halsema zich beschikbaar heeft gesteld voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester. 

Met Theo erbij zal het wijkcollege van kerkrentmeesters met de zes mensen weer op volle sterkte de taken kunnen uitoefenen. 

Ook zal hij de voorzitter worden van dit wijkcollege waarmee hij Koos van Vliet aflost die als penningmeester doorgaat. 

Het voornemen is om Theo op zondag 5 januari a.s. te bevestigen in dit ambt. 

Bezwaren tegen zijn bevestiging kunnen worden ingediend tot en met dinsdag 31 december a.s. bij de wijkkerkenraad.

 

Namens de wijkkerkenraad

Bonny Rem-Veldstra

scriba