Voor gemeenteleden die meer willen weten over de details van de begrotingen 2020 van de colleges van kerkrentmeesters en diakenen zijn de gedetailleerde cijfers inmiddels op de website gezet: www.protestantshilversum.nl . Ga naar over ons/beheer of diaconie.

In de Kerkbrink van 16 november 2019 hebben de penningmeesters de begrotingen in samenvatting gepubliceerd met een korte toelichting. Bij de begroting van de kerkrentmeesters heeft de penningmeester een andere indeling gevolgd om te laten zien wat een categorie van kosten inclusief de personele lasten in feite kost. Zo zijn bijvoorbeeld bij de categorie kerkdiensten de personele lasten van de kosters en organisten meegenomen. Ook is de categorie communicatie ingevoerd inclusief de personele kosten van de eindredacteur van het kerkblad.

Herman 't Hoen
kerkelijk bureau PGH