Op een hopelijk zonnige zomerdag, zondag 23 juni, willen we met jong en oud een mooie tocht van ongeveer 25 kilometer in onze mooie natuur gaan fietsen.
Onderweg zijn er leuke vragen en opdrachten.
Na afloop is er in de ontmoetingsruimte van de Emmauskerk nog een gezellig samenzijn met iets te drinken en te eten.
FIETST U OOK MEE???????
We verzamelen 23 juni in de Emmauskerk. Tussen half 2 en 2 uur vertrekken de groepjes van max. 4 personen.
U kunt zich inschrijven via het formulier achter in de kerk of via het secretariaat.

Cora Hensen en Cees Scholtze (Emmaus) en Herma Bosma (Bethlehem)