Op 10 maart lopen de  twee Groene Kerken uit Hilversum mee met de klimaatmars te Amsterdam. We hopen dat zoveel mogelijk gemeenteleden met ons meelopen om te laten zien dat we het zorgen voor Gods schepping belangrijk vinden.

Klimaatverandering heeft een negatief effect op mens, natuur en dier en is onder meer de oorzaak van droogte, overstromingen en orkanen. Het is belangrijk om zo snel mogelijk maatregelen te nemen om de effecten te beperken.

Waar lopen wij precies voor?

Met de deelname aan de klimaatmars laten we aan de regering zien dat er veel draagvlak is in Nederland voor een steviger klimaatbeleid. Het klimaat gaat iedereen aan; het mag geen politiek item zijn van rechts of links. Onze wens is dan ook dat onze regering rechtvaardige maatregelen neemt.

Het programma

Alle deelnemende groenekerken verzamelen zich om 12.15 uur vóór de Dominicuskerk (Spuistraat 12, Amsterdam) om de activiteit te starten met gebed. Aansluitend wordt de klimaatmars gezamenlijk gelopen.

Na afloop van de klimaatmars is er om 17.00 uur in de Noorderkerk (Noordermarkt 48, Amsterdam) een avondgebed. Een bijeenkomst van bezinning en verootmoediging, liederen en voorbede. Voorganger is dr. Paul Visser, predikant-pionier van deze gemeente.

12.30                     Start met een gezamenlijke opening en gebed.
13.00                     Start klimaatmars
16.00                     Einde klimaatmars
17.00                     Gebedsdienst voor schepping en natuur in Noorderkerk Amsterdam

Vanuit Hilversum verzamelen we om 11 uur op Hilversum CS, om zo samen de trein naar Amsterdam te nemen. Meld je aan bij Corné van Zandwijk en Piet Meindertsma voor meer informatie.