Zondag 13 januari 2019 is na een dienst over duurzaamheid het bordje “groene kerk” feestelijk onthuld. Initiatiefnemer Jogchum Kooi en Luciano Rep, als vertegenwoordigers van verschillende generaties schroefden gezamenlijk het bordje bij de ingang van onze kerk.

Zoals eerder gemeld hebben wij het predicaat “groene kerk” al vorig jaar ontvangen. Toen ons gemeentelid Jogchum Kooi  informeerde bij de organisatie groene kerken en een opsomming indiende met wat we tot dan toe hadden gedaan kregen we per omgaande het bordje “Groene kerk” opgestuurd, terwijl de verwachting was dat we zouden horen wat ons nog te doen stond om het label te verkrijgen. Dit heeft iedereen verrast.

De kerkenraad heeft toen besloten om het bordje niet direct op te hangen en breed de publiciteit te zoeken.

We wilden we graag dat het groen of duurzaam zijn niet alleen zou gelden voor ons gebouw, maar juist ook voor de mensen die actief zijn in dit gebouw. Voor ons allemaal dus. De Groene kerkenactie is naar eigen zeggen ook geen keurmerk, maar een beweging, waarin we steeds opnieuw vragen zullen beantwoorden als:

Hoe gaan we om met klimaatverandering, met ons milieu, heelheid van de schepping, sociale gerechtigheid, goed doen en recht doen.

Als Bethlehemkerk hebben we al heel wat stappen genomen waar we trots op mogen zijn. Bij de verbouwing is nadrukkelijk aandacht besteed aan energiebesparing o.a. door isolatie. Het hout van onze kerkbanken is hergebruikt. We hebben zonnepanelen op het dak, we drinken fairtrade koffie en scheiden ons afval, enz.  We zijn ervan overtuigd dat we nog meer kunnen doen en er zullen ook nog stappen volgen.

Binnen ons jaarthema “een goed gesprek” voeren we de komende tijd het gesprek over onze eigen invloed op duurzaamheid. De dienst op 13 januari is daarvan het begin en dus een uitgelezen moment om het bordje Groene Kerk op te hangen. We zien het als stimulans voor een proces van “omdenken en bewustwording”.

We zijn blij met het label groene kerk, maar uiteindelijk is het nog belangrijker dat ieder van ons in zijn eigen leven de handschoen oppakt. Dat geldt voor jong en oud. We rekenen erop dat we hiermee ok inspirerend zijn voor anderen.

Om dit proces te stimuleren en levend te houden gaan we een werkgroep formeren die activiteiten ontplooit en helpt mee organiseren. In voorbereiding is al een week in maart die we afsluiten met een avond waar Jan Terlouw komt spreken, maar er kan veel meer. Ik roep gemeenteleden nadrukkelijk op zich hiervoor op te geven bij een van de kerkenraadsleden of bij Jetty Scheurwater. Groen geloven is duurzaam doen.

 

Paul Dirk van Buuren, voorzitter wijkkerkenraad Bethlehemkerk Hiversum