Elk jaar wordt in januari een oecumenische viering gehouden in de week van gebed om de eenheid. Op zondag 20 januari 2019 is de viering in de Bethlehemkerk en werken we samen met de Emmaus/Paulus Parochie, het Leger des Heils en de Evangelisch-Lutherse gemeente. Koor en muziekkorps van het Leger des Heils zullen aan deze viering meewerken. Het thema is “Recht voor ogen”.

ds. Jetty Scheurwater

20181226 Recht voor ogen