NieuwjaarsreceptieS

1) De kerkenraad van de Bethlehemkerk geeft na de dienst op zondag 6 januari 2019 weer de traditionele nieuwjaarsreceptie in de Bethlehemkerk.

2) Welkom bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH) op maandag 7 januari 2019 vanaf 19.30 uur. Locatie: Regenboogkerk, Nassaulaan 22.

250 jaar geleden herstelde Hilversum zich van de grote brand van 1766. Ds. Van Yssum, predikant van de toenmalige dorpskerk aan de Kerkbrink, betekende in die periode veel voor ons dorp. Naar hem is een straat genoemd, de Van Yssumlaan. Hij gaf destijds al invulling aan wat we nu 'kerk in de buurt' zouden noemen.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst gaat historica Simone Lamain in op ds. Van Yssum en de heropening van de dorpskerk in 1768.

In de lijn van hun voorganger zullen enkele van onze predikanten een drieminutenpreek houden bij de opening van het nieuwe jaar.

Programma 
19.30 uur        ontvangst met koffie en thee
20.00 uur        korte toespraak preses AK, blik in de historie door S. Lamain en drieminutenpreek predikanten
aansluitend borrel

Toegang gratis, aanmelding niet nodig

Bonny Rem Veldstra, scriba wijkkerkenraad Bethlehemkerk