Bach’s Mattheuspassion heeft in Nederland welhaast een ‘cult-status’ verworven. Met Bach’s muziek rond Kerst is dat nauwelijks het geval. Dat is eigenlijk wel wat jammer, want voor de tijd rond Kerst schreef Bach (afgezien van het Weihnachtsoratorium) vele prachtige cantates. En daarnaast componeerde hij muziek rond de kerkelijke feestdagen van Johannes de Doper en Maria. Deze muziek kunt u gaan ontdekken in de Bethlehemkerk op vrijdag 7 december a.s. Dan zal Jan Bruin (theoloog en amateur-musicus) een avond verzorgen rond de bijbelse figuren uit de Kersttijd die door Bach muzikaal tot leven worden gewekt.    Er klinkt dan vreugdevolle muziek rond de geboorte van Johannes de Doper. We horen intieme en uitbundige klanken uit het Magnificat, de lofzang van Maria. De glorieuze engelenzang klinkt in het stralende Gloria uit Bach’s  Hohe Messe. De herders laten zich horen in pastorale klanken. Drie koningen komen majestueus op kamelen aanzetten, maar moeten nederig knielen bij de tekst van een verstild koraal. En tenslotte is er Simeon, wiens ogen het heil van de geboren Messias hebben mogen aanschouwen en die getroost kan heengaan in vrede.

De muziek wordt door Jan Bruin telkens voorzien van een toelichting waarin zowel de musicologische als de theologische kanten ervan worden belicht.

De avond begint om 20.00. De toegang is gratis, en bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de kosten.

Locatie: Bethlehemkerk

Dag: vrijdag 7 december

Aanvang: 20:00

Download hier de flyer.