Toen ik in 1988 in Wilp predikant werd leefde het Conciliair Proces overal. Samen met de buurtdorpen Voorst (SoW) en Bussloo (RK) vierden we diensten rondom vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Ik bewaar er
goede herinneringen aan. Om een of andere reden is het proces een stille dood gestorven, zowel in de lokale gemeenten als in de landelijke kerk.
In de 21 e eeuw keert het thema ‘heelheid van de schepping’ onder de titel ‘duurzaamheid’ terug op de agenda. Niet alleen in de kerken, maar breed in de samenleving.
Sinds ik in Hilversum ben komen wonen is duurzaamheid een thema geworden in mijn leven. Ik woon nu alleen, de eko-winkel is om de hoek. Dat biedt praktische mogelijkheden om duurzamer te leven. Bovendien ben ik niet
ongevoelig voor de aansporing van maatschappelijke organisaties en de overheid om duurzamer te leven.
Omstandigheden hebben duidelijk invloed op de mogelijkheden en de bereidheid van mensen om duurzaamheid prioriteit te geven.
Een andere inspiratiebron is de spiritualiteit van de Iona Community, die de drie thema’s van het Conciliair Proces in haar spiritualiteit en doelen concreet inlijft in haar commitment. Inspirerend vind ik bijvoorbeeld het gedicht van Chris
Polhill, Lake Chad, and other disasters, waarvan de laatste strofe in vertaling luidt:

Schepper God,
we klagen over de schade
veroorzaakt door klimaatverandering.
Maak ons wijzer;
vergeef onze hebzucht;
en gun ons de kennis
om heel te maken.

Daarin hoor ik een appèl om Genesis 2:15 serieus te nemen: ‘God, de EEUWIGE, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken’.
Toen de Bethlehemkerk vorig jaar het predicaat ‘groene kerk’ verwierf, overviel dat de kerkenraad. Ja, we hebben met de renovatie de kerk geïsoleerd en ons dak ter beschikking gesteld aan een coöperatie om uit zonnepanelen
energie op te wekken, maar ‘verdienen’ we het predicaat? Speelt duurzaamheid een rol in het dagelijks leven van de leden van de geloofsgemeenschap? Het bordje ‘Groene Kerk’ is aanleiding geworden om de gemeente uit te nodigen
tot bezinning en actie.
Het doel van de Groene Kerkenactie van Kerk in Actie, de diaconale afdeling van de Protestantse Kerk, is om kerken te helpen een zichtbare, positieve rol te spelen bij de noodzakelijke maatschappelijke transitie om de slechte
gevolgen van onze huidige levensstijl (o.a. klimaatproblematiek, plastic soep, afnemende biodiversiteit, aantasting van de waardigheid van mens en dier) te niet te doen. Daarom is het zo fijn dat Jan Terlouw (86 jaar) volgend jaar op
22 maart in de Bethlehemkerk komt spreken op uitnodiging van de Bethlehemkerk en De Kapel, die sinds vorige maand ook ‘Groene Kerk’ heet. Terlouw is een vurig pleitbezorger van verduurzaming en een inspirerende
persoonlijkheid voor jong en oud. We hopen die avond ook met concrete voorbeelden te kunnen komen van wat je zelf kunt doen om je leven duurzamer te maken. En wie weet, misschien kunnen we een challenge te organiseren?

Ds. Jetty Scheurwater