Nieuws uit de kerkenraadsvergadering van maandag 17 september 2018

  • WKR is weer vol geestdrift van start gegaan in de nieuwe samenstelling. 
  • Tijdens de eerste WKR vergadering in dit nieuwe seizoen is er afscheid genomen van Els Verkerk, Irene Müller en Anneke Schippers en welkom zijn geheten Corne van Zandwijk, Annemarie de Groot en Bonny Rem-Veldstra. 
  • En we kijken terug op een geslaagde Buurtzaterdag met vele gasten in de tuin en op een mooie startzondag waarop een begin gemaakt kon worden met het goede gesprek,  ons jaarthema. 
  • De WKR nodigt u van harte uit om de bevestigingsdienst bij te wonen van Renate Japenga, onze bovenwijkse jeugdwerker, op 30 september in de Morgenster. De Bethlehemkerk zal die morgen gesloten zijn. Vervoer voor diegene die daar behoefte aan hebben kan geregeld worden via diaconie. Van harte uitgenodigd!

Bonny Rem-Veldstra,

Scriba Bethlehemkerk.