In de Bethlehemkerk, maar ook in de andere wijkgemeenten in Hilversum zijn dit seizoen geloofsgesprekken gevoerd. Dit is gebeurd op verzoek van de Taakgroep Herijking, inmiddels omgedoopt tot de taakgroep Kerk 2025.

Deze commissie is ingesteld door de Algemene Kerkenraad om een aantal scenario’s uit te werken hoe de Protestantse Gemeente in Hilversum er over een aantal jaren uit zou kunnen zien. Deze geloofsgesprekken vormen hiervoor de basis.

In bijgaande grafiek is te zien welke woorden het meest zijn gekozen in de vele geloofsgesprekken die de afgelopen maanden in de Bethlehemkerk zijn gevoerd.20180710_geloofsgesprek.png

“Verbondenheid” springt er uit als meest gekozen woord.

De Taakgroep Kerk 2025 is in overleg met de Algemene Kerkenraad hoe het vervolgtraject er uit ziet. Meer informatie hierover in het volgende nummer van de Kerkbrink.

Vanuit de kerkenraad Bethlehemkerk, Hilversum juli 2018