Na de 1e Ionaviering op zondagmiddag 15 april j.l. is ook de 2e Ionaviering op zondagmiddag 3 juni positief ontvangen.

We hebben echt het gevoel in een behoefte te voorzien. Het is mooi om te zien dat het echte bovenwijkse vieringen zijn met gemeenteleden uit de Regenboogkerk, de Diependaalse Kerk, Vitamine G, de Grote kerk en uit andere geloofsgemeenschappen. Bovendien zijn deze vieringen aantrekkelijk voor mensen die de ‘gewone’ 10 uurs vieringen niet meer bijwonen 

20180628_Iona.jpg

Het verzoek om deze vieringen te continueren in het komende seizoen kan gelukkig worden gehonoreerd:op zondag 4 november 2018 en op zondag 24 maart 2019 worden er weer Ionavieringen georganiseerd in de Bethlehemkerk.

Iedereen is van harte welkom. Meer info volgt t.z.t., ook in de nieuwsbrief van de Bethlehemkerk

Namens de Iona Hilversum commissie, Herma Bosma