In de zomer gebeurt er meer achter de schermen dan u merkt: de startzondag wordt voorbereid, nieuwe ambtsdragers gezocht en het afscheid van andere ambtsdragers wordt voorbereid.

Na het jaarthema ‘Kerkproeverij – een open huis’ heeft de kerkenraad gekozen om opnieuw mee te doen met het jaarthema van de Protestantse Kerk ‘Een goed gesprek’. Dit jaarthema biedt ons gelegenheid om een vervolg te geven aan de geloofsgesprekken die dit seizoen gevoerd zijn. Zowel op de slotzondag als op de startzondag komt dit aan de orde.

Op dit moment weten we van drie gemeenteleden dat zij een ambt op zich willen nemen. Bonny Rem zal worden bevestigd in het ambt van ouderling. Corné van Zandwijk zal bevestigd worden als ouderling-kerkrentmeester en Wilma Hilberts als diaken. We hopen nog namen voor de openstaande vacatures bekend te kunnen maken voor de startzondag op 16 september.


ds. Jetty Scheurwater