Nieuws uit de kerkenraadsvergadering van maandag 18 juni 2018

  • Bulgaarse (protestants-evangelische) christenen hebben gevraagd om de Bethlehemkerk te mogen gebruiken voor wekelijkse vieringen op zaterdagavond. Inmiddels is de 1e bijeenkomst achter de rug. Na drie maanden gaan we evalueren.
  • De Slotzondag op 8 juli zal een feestelijke afsluiting worden van het kerkelijk jaar met allerlei vrolijke activiteiten in en rondom de Bethlehemkerk. Wees erbij! En op deze slotzondag zijn er een paar overvliegers van kinder- naar tienerdienst. We zwaaien hen uit en verwelkomen hen.
  • Op zaterdag 15 september wordt een buurttafel georganiseerd bij de Bethlehemkerk; de langste buurttafel van Hilversum? Wie weet! Helpt u mee om dit pannenkoekfeest tot een waar festijn te maken?
  • De Startzondag, het begin van onze kerkelijke activiteiten is op zondag16 september. Op deze startzondag zullen drie ambtsdragers worden bevestigd en worden maar liefst 7 ambtsdragers herbevestigd. Drie ambtsdragers treden af op deze zondag. We houden ons bezig met de vraag: 'Wie is Jezus?' Na afloop van de dienst zijn er creatieve werkvormen en een gezamenlijke maaltijd.
  • Tafels van Hoop. De multicultuele maaltijd Tafels van Hoop zal worden gehouden op dinsdag 9 oktober in de Bethlehemkerk. Ontmoeting, contact, uitwisseling en verbinding tussen buurtbewoners, statushouders en vluchtelingen. Aandacht Helpt faciliteert en begeleidt het organisatieproces.
  • Na de 1e Ionaviering op zondagmiddag 15 april j.l. is ook de 2e Ionaviering op zondagmiddag 3 juni positief ontvangen. We hebben echt het gevoel bovenwijks in een behoefte te voorzien. Het verzoek om deze vieringen te continueren in het komende seizoen kan worden gehonoreerd: op zondag 4 november 2018 en op zondag 24 maart 2019 worden er weer Ionavieringen georganiseerd. Iedereen is van harte welkom!
  • Vanuit de laatste Wijkkerkenraad van dit seizoen wensen we ons allen een inspirerende en recreatieve zomerperiode toe, een periode om op te ademen, zowel thuis als elders. En we hopen elkaar te ontmoeten tijdens de gezamenlijke diensten in de Bethlehemkerk en in de Diependaalse Kerk.

Bonny Rem-Veldstra,

Scriba Bethlehemkerk.