Mededelingen vanuit de
Wijkkerkenraadsvergadering van 23 april 2018

Beroepingswerk
De status quo in het beroepingswerk is momenteel nog gaande zolang de uitkomsten van het gesprek tussen de kerkenraad van de Diependaalse Kerk en de beroepbare predikanten van de PgH nog niet bekend zijn en zolang de algemene kerkenraad nog geen besluit heeft genomen of we extern mogen gaan beroepen.

Bezinningsdag Kerkenraad
De Kerkenraadsleden nemen de aanbevelingen uit het adviesrapport van Jack de Koster ter harte en proberen deze concreet te maken. Op de
bezinningsdag in oktober zullen we met elkaar spreken over hoe de diverse suggesties vanuit het rapport toe te passen in de kerkelijke praktijk.

Jaarthema ‘Een goed gesprek’
Het jaarthema voor 2018-2019 luidt ‘Een goed gesprek’. Dit thema biedt ruimte om dieper in te gaan op wat gemeenteleden zoal bezighoudt in hun
persoonlijk geloven. Een geloofswoord dat regelmatig naar voren kwam in de geloofsgesprekken in dit seizoen is ‘verbinding’. Verbinding met wie? Met God? Met jezelf? ‘Een goed gesprek’ geeft verbinding.

Talenten gezocht
Van een aantal medewerkers verstrijkt de ambtstermijn. Daarom zijn we o.a. op zoek naar een nieuwe jeugdouderling, naar een nieuwe ouderling voor
liturgie en eredienst en een nieuwe voorzitter wijkdiaconie. Iets voor u? Of wilt u op een andere manier een bijdrage leveren? Kerkenraadsleden gaan graag in gesprek met u over het in overweging nemen van het uitvoeren van een taak.

Sciba Bethelhemkerk, Hilversum april 2018