De reden dat ik hier nu sta heeft iets feestelijks, nl. een ambtsjubileum van onze eigen wijkpredikant. We vieren het niet, maar vinden het toch belangrijk om hier even bij stil te staan. Jetty is inmiddels 30 jaar predikant: Op 8 april 1988 heb je intrede gedaan in Wilp. Na zeven jaar ben je predikant geworden van de Hervormde Kerk in Holten; in 2000 in Barneveld. In 2007 interim-predikant in Driebergen en op 8 maart 2009 ben je hier in deze gemeente begonnen. Blijkbaar bevalt dit goed, want je bent hier nu 9 jaar en dat is volgens mij de langste termijn t.o.v. de vorige gemeentes.

We zijn dan ook heel blij dat je vorig jaar Hilversum een huis hebt  gevonden, waardoor jij je rol hier flexibeler kunt invullen en daardoor ook meer kunt deelnemen aan het emeenteleven in deze wijk.

We zijn je ook dankbaar dat je in de vacaturetijd bereid bent om meer uren te werken in onze gemeente om de continu├»teit te waarborgen. En we willen je hartelijk bedanken voor je werklust en inzet. We hopen natuurlijk op een prachtig vervolg van jouw loopbaan. We gunnen je dat je met passie nog minimaal 10 jaar dit vak uitoefent en wensen je daarbij Gods zegen toe. 

Toespraak Paul-Dirk, voorzitter Kerkenraad Bethlehemkerk,  tijdens de dienst van 22 april 2018 Hilversum.