Zaterdag 14 april is er een bijzondere expositie geopend, waarin u een unieke inkijk krijgt in het leven van “De Dorpsdominee”. Fotograaf Gert-Jan Jansen kreeg de mogelijkheid om ds. Erik van Halsema een half jaar te volgen in zijn leven als wijkpredikant, eerst in de Bethlehemkerk later in De Morgenster. Het is een  indrukwekkend document geworden mede door de persoonlijke teksten, die de dominee aan de foto’s toevoegde.

De opening werd onder grote belangstelling verricht door Jan Willem Meinsma, voorzitter van de Raad van Kerken in Hilversum.

Alle bezoekers reageerden entousiast op het tentoongestelde werk in een bijna familiaire sfeer.

De tentoonstelling is tot 18 mei te zien in de Bethlemhemkerk aan de Loosdrechteseweg 263.

De openingstijden zijn op dinsdagmiddag van 15.00-17.00 uur en donderdagochtend

van 10.30-12.00 uur en op afspraak met de fotograaf ( 06-14846676 ).

Foto’s opening:  Erica Jansen