Dit voorjaar zijn er twee Leerhuizen bij de oerverhalen uit Genesis 1 t/m 11.
In aansluiting op de lezingen uit Genesis (Pasen tot en met Pinksteren) bied ik twee leerhuizen aan na de diensten op 22 april en 6 mei a.s. Op zondag 22 april een bijbels theologisch leerhuis bij Genesis 1-3 en op zondag 6 mei een pastoraal psychologisch leerhuis bij Genesis 2-4 en 11:1-9. Er is veel geschreven over de oerverhalen. Voor wie zich wil verdiepen of voorbereiden is Voor een nieuw begin (2017) van Maarten den Dulk een handzaam en goed leesbaar boekje.
Ds. Jetty Scheurwater

Wat moet er gedaan worden om de samenleving overeind te houden? Maarten den Dulk legt zijn oor te luisteren bij de eerste verhalen uit de Bijbel: Adam en Eva, Kaïn en Abel, Noach en de torenbouwers van Babel. 
De eerste elf hoofdstukken uit Genesis blijken een oeroude en actuele agenda te zijn waarin we kunnen bijhouden wat ons te wachten én te doen staat. Al sinds het begin is een vreedzame samenleving de altijddurende opgave van de mensheid. 
Kunstwerkjes van taal, ritme en klank zijn het, deze klassieke bijbelverhalen van het begin. Ze wekken vergezichten van een menigte vrije mensen en van een vrede waar je met je verstand niet bij kunt. Ze verleiden om met vertrouwen en durf een nieuw tijdperk binnen te gaan. 
Maarten den Dulk (1941) is emeritus hoogleraar praktische theologie en was rector van het seminarie Hydepark, het bij- en nascholingsinstituut voor predikanten. Veel huidige PKN-predikanten zijn door hem opgeleid in het pastoraat. Van zijn hand verscheen bij Skandalon ''Geloof, gebod, gebed - wat kan ik weten, wat moet ik doen, wat mag ik hopen?'' (2015).