Op zondag 8 april startte de voorjaars- thermometeractie  met als thema ‘hulp aan Christenen in Pakistan’. Drie weken lang vraagt de diaconie in de vijf PGH gemeentes aandacht voor deze actie. Twee derde van de opbrengst van de voorjaars- thermometeractie zal worden besteed aan het project van KiA: ruimte voor christenen, en één derde aan het project van de GZB: cursussen in discipelschap.

1. hulp aan christenen in Pakistan

In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid van kwetsbare mensen. De meesten van hen leven in armoede op het platteland. De kerk is voor hen een veilig toevluchtsoord. En dat is broodnodig in een land waar nauwelijks plaats voor hen lijkt te zijn. De Kerk van Pakistan is de grootste protestantse kerk van het land en wordt gevormd door presbyterianen, methodisten en anglicanen. Samen met de katholieke kerk fungeert de Kerk van Pakistan als spreekbuis naar de overheid. En dat is hard nodig. Want nog altijd worden er aanslagen gepleegd tegen minderheden. Samen met moslims zet de kerk zich in voor een open Pakistan, waar plek is voor iedereen. U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'Z 00400'. (https://www.kerkinactie.nl/projecten/kerk-en-gemeenteopbouw)

2. Azië: Nieuwe discipelschapscursussen voor christenen in moslimlanden (GZB)

Er wonen meer mensen in Azië dan op alle ander continenten samen. Bovendien is het het minst christelijke continent op aarde. Toch zijn er hier miljoenen christenen met een verlangen te groeien in geloof en discipelschap. Een goede methode hiervoor is TEE (Theological Education by Extension). De GZB draagt bij aan het schrijven van nieuwe cursussen voor moslimlanden. TEE is een uitermate geschikt middel voor lokale kerken om gewone gemeenteleden te helpen groeien in het geloof en kennis van de Bijbel. TEE haalt als het ware de Bijbelschool naar de eigen lokale gemeente. Je hoeft dus niet meer naar een dure Bijbelschool in de hoofdstad of een ander land (ver weg van je baan en gezin) om theologische training te ontvangen. Met onze bijdrage willen we van betekenis zijn voor christenen die als minderheid leven in een moslimland. Een gift voor dit project is welkom op rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project PK.1.001 (https://www.gzb.nl/over-gzb/projecten-werkvelden/project/?id=397)

Deze thermometeractie wordt van harte aanbevolend door uw dankbare Bethlehemkerk diakenen