We kijken met veel voldoening terug op de 4 ontmoetingsbijeenkomsten in februari en maart 2018. De geloofsgesprekken stonden dit keer centraal. Eerst aan de hand van  24 kernwoorden die ons door de taakgroep Kerk 2025 (voorheen taakgroep Herijking) zijn aangereikt. In groepen van ca. 6 personen werd openhartig gedeeld welke woorden werden gekozen en wat daarvoor de aanleiding was.

Vervolgens was er de keuzemogelijkheid uit 3 werkvormen. De eerste werkvorm was voor mensen die graag hun persoonlijke geloofswoorden naast een gedeelte uit de Bergrede wilden leggen. Het leverde boeiende gesprekken o.l.v. ds, Jetty Scheurwater op in het Stiltecentrum.

In de consistorieruimte werd enthousiast meegedaan aan een paar speelse gespreksvormen. Aan de hand van ieders sleutelbos of aan de hand van gekleurde m&m’s waarbij iedere kleur stond voor een vraag bv. Blauw: het geloof in je jeugd, oranje: praat je over het geloof met andere mensen in je omgeving etc.  

Tot slot: aan de hand van een door Kees Schipper gemaakte tekening van de Bethlehemkerk konden de creatievelingen met elkaar spreken over wat de Bethlehemkerk maakt tot ‘onze’ kerk en dit illustreren met foto’s, teksten, tekeningen etc. De resultaten van de 4 ontmoetingsbijeenkomsten zijn te zien achter in de kerk.

Het is de moeite waard om er kennis van te nemen.

Ds. Jetty Scheurwater

Uitkomsten geloofsgesprekken

Niet alleen op de ontmoetingsbijeenkomsten is over de geloofswoorden gesproken, ook in het consistorie, de liturgische werkgroep, leiding Kinderdienst, sectievergaderingen, midden in het leven, tijdens een kerkenraadsvergadering en op andere bijeenkomsten zijn deze geloofswoorden met elkaar gedeeld en besproken.

Alle uitkomsten zijn overgedragen aan de Taakgroep Kerk 2025. Zij ontvangen niet alleen de resultaten vanuit de Bethlehemkerk, ook die vanuit de andere wijkgemeenten. Het is de bedoeling dat in mei/juni a.s. door deze taakgroep een presentatie wordt gegeven van alle uitkomsten. Dan worden tevens vervolgstappen bekend.