Ter voorbereiding op Kerkproeverij 2018 organiseert de Raad van Kerken in samenwerking met diverse partners een inspiratiedag. Tijdens deze dag worden kerkleiders en enthousiaste leden toegerust om hier in de lokale kerk aan bij te dragen. De dag vindt plaats op vrijdag 6 april bij de KRO-NCRV in Hilversum. Benieuwd naar het inhoudelijke programma? Lees dan verder!

Sprekers
Presentatie van de inspiratiedag ligt in handen van Leo Fijen (zie video boven). Sprekers tijdens deze dag zijn bisschop Gerard de Korte (Rooms-Katholieke Kerk), scriba René de Reuver (Protestantse Kerk) en prof. dr. Stefan Paas, hoogleraar missiologie aan de VU. Paas is gevraagd om een verdiepende inleiding te geven rond nieuwkomers in de kerkdienst. Is er zoiets als een theologie van de uitnodiging? Ook praktische kanten komen aan bod: hoe nodigen we uit en wie? Welke moeiten en bezwaren zijn er?

Vervolgens worden bisschop Gerard de Korte, portefeuillehouder namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie voor Kerk en Samenleving, en dominee René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, geïnterviewd over een kerkelijke cultuur van uitnodigen. Zij geven hun visie vanuit de twee grootste Nederlandse kerkgenootschappen die meedoen aan Kerkproeverij.

Workshops
Tijdens het middagprogramma is er ruimte voor verdieping en de toepassing van de kennis door het volgen van verschillende workshops. Zo zullen er twee best practices gedeeld worden over hoe je Kerkproeverij succesvol kunt opzetten. Ook zal de IZB een workshop geven over de rol van gebed. Alpha legt het belang van nazorg uit in de workshop “Maar wat als Kerkproeverij smaakt naar meer?” Daarnaast is effectieve communicatie in het voor- en natraject essentieel.

Daar zal de Zalige Zalm, de specialist als het gaat om geloofscommunicatie, alles over vertellen.

Aanmelden
De dag is met name relevant voor kerkleiders en betrokken leden, omdat er specifieke tools en handreikingen worden gedaan die men gelijk lokaal kan toepassen. Wees dus van harte uitgenodigd om op deze dag aanwezig te zijn én om iemand mee te nemen die in de voorbereiding van Kerkproeverij in de eigen kerk actief betrokken wil zijn. Dit omdat een effectieve voorbereiding een grotere kans van slagen heeft als vanaf het begin meer mensen zich verbinden aan het project. Met meerdere personen komen mag dus ook. Geef je nu op!

September
De landelijke campagne rondom Kerkproeverij heeft haar focus op het weekend van 15 en 16 september 2018. Op lokaal niveau kunnen kerken zelf beslissen om de Kerkproeverij op een andere datum te organiseren. Op deze website kunnen lokale kerken materialen downloaden, zich aanmelden voor de nieuwsbrief en hun kerk op de kaart zetten.

Kerkproeverij
Kerkproeverij werd in 2017 voor het eerst georganiseerd in Nederland en is gebaseerd op de Engelse Back to Church Sunday. Het project is een initiatief van de Raad van Kerken in samenwerking met EO, KRO-NCRV, MissieNederland, Alpha Nederland en de IZB.