Op Goede Vrijdag 30 maart 2018 zal het projectkoor haar medewerking verlenen aan de viering in de Bethlehemkerk.

Het koor zal dan enkele delen uit 'The Crucifixion' van John Stainer zingen.

The Crucifixion: A Meditation on the Sacred Passion of the Holy Redeemer  is een oratorium dat Stainer (1840-1901) componeerde in 1887 voor tenor en bas solo, gemengd koor en orgel. De tekst van het werk, die het Bijbelse Lijdensverhaal op de voet volgt, is geschreven door de geestelijke W.J. Sparrow-Simpson. De solo's van tenor en bas worden door de lectoren gelezen, dit zijn teksten uit het Marcus-evangelie. Het koor antwoordt daarop met enkele koorliederen en hymnes uit The Crucifixion.

The Crucifixion begint op het moment, dat Jezus met zijn discipelen aankomt bij de hof van Gethsemane.  De discipelen kunnen niet wakker blijven en betuigen hun spijt. Het koor zingt "The Agony".

Na de lezing over de gevangneming van Jezus geeft het koor respons met de overbekende woorden van Joh. 3:16 “God so loved the world” (want zo lief heeft God de wereld gehad).

De woorden “Is it nothing to you” die in het slotkoor "From the Throne of His Cross" enkele keren klinken, zijn ontleend aan de Klaagliederen van Jeremia. Ze worden aan het begin van de dienst gelezen en aan het slot van de viering zingend herhaald.

Het 27-koppige koor telt 12 mannen en 15 vrouwen. Het wordt gedirigeerd door Marlene Erdmann en op het orgel begeleid door Henk van Dijk.