Op zondag 4 maart ( en indien nodig ook op zondag 11 maart) kunt u weer een Paasgroet sturen aan een gedetineerde. de kaarten worden aan het begin van de dienst uitgedeeld. na de dienst kunt u deze weer inleveren en zal uw kaart worden verstuurd.

Uw diakenen van de Bethlehemkerk