De oproep 'organist(e) gevraagd' heeft tot onze blijdschap 4 nieuwe organisten opgeleverd. In de Stille Week zullen zij alle vier voor het eerst te horen zijn en daarom wil ik ze graag aan u voorstellen.

Kees Trommel zal de vespers op maandag- , dinsdag- en woensdagavond begeleiden. Kees Trommel is één van de vaste organisten in de Pniëlkerk maar heeft meer tijd en ruimte gekregen om elders te spelen. Hij reageerde zeer enthousiast op onze oproep en ziet er naar uit mee te gaan draaien in het vaste organisten-team. Aan ervaring ontbreekt het hem niet en na een prettig kennismakingsgesprek voelde hij zich al snel thuis in de wijze waarop wij invulling geven aan onze erediensten.

Dianne Heijstee zal tijdens de viering op Witte Donderdag plaats nemen achter het orgel. Dianne komt uit Kortenhoef en speelt al van jongs of aan blokfluit, piano en orgel. Ze studeerde blokfluit aan het Amsterdams Conservatorium.
Ze speelt regelmatig in verschillende kerken waar ze concerten geeft maar ook diensten begeleidt. Het begeleiden van koren op piano of orgel is, naast blokfluitspelen, één van haar grootste passies.

Jos Maters uit Bunschoten zal de viering op Stille Zaterdag begeleiden.
Jos studeert orgel aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Hij geeft regelmatig orgelconcerten o.a in de Martinikerk. Verder is hij als organist verbonden aan enkele kerken in Bunschoten en omgeving. Ook hij kijkt er naar uit regelmatig een speelbeurt op zich te nemen in het vaste organisten-team.

Tot slot zal op Paasmorgen Otto van Geffen de dienst begeleiden.

We heten deze vier nieuwe organisten van harte welkom in de Bethlehemkerk en wensen hen een fijne, muzikale tijd toe in Hilversum.

Marlene Erdmann